مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری
 شماره
 پیوند
 1   مرکز رشد واحدهای فنّاوری دانشگاه تهران
 2  مرکز رشد فناوری های پیشرفته شریف
 3   مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات دانشگاه علم و صنعت ایران
 4   مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری استان سمنان
 5 مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
 6   مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری استان خراسان
 7 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 8  پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
 9  شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
 10  پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی
 11  پارک علم و فناوری فارس
 12  پارک فناوری پردیس
 13  پارک علم و فناوری امام خمینی استان قزوین
 14  پارک علم و فناوری کرمان
 15  پارک علم وفناوری کرمانشاه
 16  پارک علم و فناوری استان مرکزی
 17  پارک علم و فناوری یزد
 18  پارک علم و فناوری همدان
 19  پارک علم و فناوری خراسان شمالی
 20  مرکز رشدو فناوری طبس
 21  پارک علم و فناوری خراسان جنوبی
22
 پارک علم و فناوری خلیج فارس ( بوشهر)
23
پارک علم و فناوری خوزستان
24
پارک علم و فناوری زنجان

 

کاربران آنلاین | گروه ها | درباره ما | تماس با ما | قوانین | همکاری با ما