فایل های کارشناسی ارشد

 

 

 

 

فایل های دروس کارشناسی ارشد کارآفرینی

جدول دروس
کد درس
نام درس تعداد فایل
11
 تحلیل محیط کسب و کار
2
12  تشخیص فرصت های کارآفرینی
9
13 تئوری مدیریت پیشرفته 3
14  طراحی و تدوین طرح کسب و کار(BP) 2
15 تئوری های کارآفرینی
6
16 کارآفرینی در بستر IT
 2
17 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 1
18 مدیریت استراتژیک کارآفرینی
0
19  دروس جبرانی 15
20  دروس اختیاری 6
21 دروس تخصصی گرایش فناوری اطلاعات 7
22 دروس تخصصی گرایش گردشگری 1
23  دروس تخصصی گرایش کسب و کار الکترونیک  5

 

راهنمای دریافت فایل:

لطفا جهت دریافت فایل ، مبلغ مورد نظر را از طریق دکمه پرداخت آنلاین واریز نموده و
کد فایل را به همراه شماره پیگیری واریز برای ما (karnonet@gmail.com) ارسال فرمائید .

شماره تماس : 88510662

فایل مورد نظر حداکثر تا ساعت 24 همان روز برای شما ایمیل میشود.

(ارسال فایل فقط به صورت نسخه pdf می باشد.)

پرداخت آنلاین

 

 تحلیل محیط کسب و کار

کد : 11001
 نام درس
تحلیل محیط کسب و کار
 عنوان مطلب
 فرصت و تهدیدات و قوت و ضعف شرکت سایپا
استاد مربوطه
 آقای دکتر علی مبینی دهکردی
 گردآورنده
 راشین حاتمی
 نمره درس
 16
 قیمت فایل
 2000 تومان
 خلاصه

تمرین فرصت و تهدیدات و قوت و ضعف شرکت سایپا

 

کد : 11002
 نام درس
تحلیل محیط کسب و کار
 عنوان مطلب
بررسی تاثیرات دو طرفه روندهای محیط بر رسانه های دیجیتالی تعاملی و رسانه های دیجیتالی بر محیط کسب و کار افراد
استاد مربوطه
 آقای دکتر علی مبینی دهکردی
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی
 نمره درس
 18
 قیمت فایل
 5000 تومان
 خلاصه

 -- بررسی تاثیرات روندهای محیطی بر صنعت رسانه ( روندهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ،فنی ، زیست محیطی)
-- تاثیر رسانه دیجیتای تعامل بر محیط کسب و کار
-- زنجیره ارزش
-- فرصت های ناشی از رسانه های دیجیتالی تعاملی

 

 تشخیص فرصت 

کد : 12001
 نام درس
تشخیص فرصت
 عنوان مطلب
 مرور متون (روش تحلیل و شناسایی کاستی ها و عیب های فرآیندهای موجود)
استاد مربوطه
 آقای دکتر جهانگیر یداللهی
 گردآورنده
 راشین حاتمی - سمیه کرمی زندی
 نمره درس
 20 -20
 قیمت فایل
 10000 تومان
 خلاصه

 آسیب شناسی فرآیندها

 

کد : 12002
 نام درس
تشخیص فرصت
 عنوان مطلب
 مقایسه کسب و کار موفق و ناموفق در صنعت بیمه
استاد مربوطه
 آقای دکتر جهانگیر یداللهی
 گردآورنده
 راشین حاتمی - سمیه کرمی زندی
 نمره درس
 20 - 20
 قیمت فایل
 3000 تومان
 خلاصه

 مقایسه بیمه پارسیان و سامان

 

کد : 12003
 نام درس
تشخیص فرصت
 عنوان مطلب
 مصاحبه با کارآفرین موفق سرکار خانم فریبا بختیاری
استاد مربوطه
 آقای دکتر جهانگیر یداللهی
 گردآورنده
 راشین حاتمی
 نمره درس
 20
 قیمت فایل
 دانلود رایگان
 خلاصه

 مصاحبه با موسس آموزشگاه قلاب بافی با طرح های خاص

 

کد : 12004
 نام درس
تشخیص فرصت
 عنوان مطلب
 گزارش تشخیص فرصت در صنعت بیمه الکترونیکی
استاد مربوطه
 آقای دکتر جهانگیر یداللهی
 گردآورنده
 راشین حاتمی - سمیه کرمی زندی
 نمره درس
 20 - 20
 قیمت فایل
 10000 تومان
 خلاصه

 شناسایی و تحلیل فرصت های موجود در صنعت بیمه الکترونیکی

 

کد : 12005
 نام درس
تشخیص فرصت
 عنوان مطلب
 مرور متون (شناسایی فرصت های کارآفرینی در محدوده سدهای بزرگ)
استاد مربوطه
 آقای دکتر جهانگیر یداللهی
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی - معصومه احمدی
 نمره درس
 19 - 19
 قیمت فایل
 10000 تومان
 خلاصه

-- معرفی موضوع و ضرورت نظری و عملی موضوع
-- مفاهیم و متغیرهای اصلی
-- تاریخ تحول و تکامل موضوع
-- فرصت های کلی کسب و کار در حاشیه سدها
-- مطالعه موردی فرصت ها : گردشگری ، دارووی و آبزی پروری ، استفاده صنعتی ، ورزشهای آبی ، فرصت های کشاورزی ، تولید برق ، حمل و نقل آبی

 

کد : 12006
 نام درس
تشخیص فرصت
 عنوان مطلب
گزارش تشخیص فرصت ( صنعت : آموزش الکترونیکی)
استاد مربوطه
 آقای دکتر جهانگیر یداللهی
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی - معصومه احمدی
 نمره درس
 19 - 19
 قیمت فایل
 10000 تومان
 خلاصه

-- کسب یک تصویر کلی از بازار و صنعت
-- انتخاب یک صنعت ، رشته فعالیت ، موضوع کسب و کار
-- مطالعه در خصوص فرآیندها ، فناوری و فرهنگ بازار
-- شناسایی وضع موجود ، عرضه و تقاضا
-- شناسایی عوامل موثر بر عرضه و تقاضا در صنعت
-- مطالعات پویش و شناخت
-- تحلیل معنا یافته های پویش
-- پیش بینی بازار
-- ارزیابی فرصت ها

 

کد : 12007
 نام درس
تشخیص فرصت
 عنوان مطلب
مصاحبه با یک کارآفرین : عطیه فلاح شهیدی ، مدیر عامل توسعه دانش و فناوری های نوین  ، فعال در زمینه آموزش کارآفرینی ویژه گروه های سنی مختلف به خصوص کودکان
استاد مربوطه
 آقای دکتر جهانگیر یداللهی
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی - معصومه احمدی
 نمره درس
 19 - 19
 قیمت فایل
 3000 تومان
 خلاصه

-- معرفی کارآفرین و ویژ گی های شخصیتی
-- داستان کاری و نحوه تشخیص فرصت
-- تصمیم به بهره برداری از فرصت

 

کد : 12008
 نام درس
تشخیص فرصت
 عنوان مطلب
 سناریوی یاددهی مهارتهای تشخیص فرصت به جوانان
استاد مربوطه
 آقای دکتر جهانگیر یداللهی
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی - معصومه احمدی
 نمره درس
 19 - 19
 قیمت فایل
 2000 تومان
 خلاصه

معرفی تکنیک ( با استفاده از تکنیک طوفان فکری)

 

کد : 12009
 نام درس
تشخیص فرصت
 عنوان مطلب
 مقایسه کسب و کار موفق و ناموفق  در زمینه آموزشهای مجازی
استاد مربوطه
 آقای دکتر جهانگیر یداللهی
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی - معصومه احمدی
 نمره درس
 19 - 19
 قیمت فایل
 2000 تومان
 خلاصه

-- بررسی کسب و کار موفق
-- بررسی کسب و کار ناموفق
-- ارائه راهکار

 

 تئوری مدیریت پیشرفته

کد : 13001
 نام درس
 تئوری مدیریت پیشرفته
 عنوان مطلب
 تغییر و یادگیری سازمانی ( فصل 12 کتاب هچ )
استاد مربوطه
 خانم دکتر دیده ور
 گردآورنده
 راشین حاتمی
 نمره درس
 19/5
 قیمت فایل
 2000 تومان
 خلاصه

 --تاریخچه تغییر سازمانی
 --مدل های تغییر سازمانی مدرنیست
 --مدل های تغییر سازمانی نمادین-تفسیری
 --مدل های تغییر سازمانی پست مدرنیست

 

کد : 13002
 نام درس
 تئوری مدیریت پیشرفته
 عنوان مطلب
 چالش های مدیریت در سده 21 ( پیتر دراکر ، ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد)
استاد مربوطه
 خانم دکتر دیده ور
 گردآورنده
 راشین حاتمی
 نمره درس
 19/5
 قیمت فایل
 3000 تومان
 خلاصه

این کتاب را می توان به عنوان دعوتنامه ای برای کار و پیکار با این چالش ها دانست . این چالش ها ، چالش های متفاوتی است که با آنچه امروز پذیرفته شده سر نا سازگاری دارد . آقای دراکر اشاره می کند که ما در دوره گذاری عمیق زندگی می کنیم و چه بسا تغییرات و دگرگونیها ، حتی از آنچه " دومین انقلاب صنعتی" اواسط قرن نوزدهم یا تغییرات ساختاری ناشی از رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم به همراه آورد ، ریشه ای تر باشد....

 

کد : 13003
 نام درس
 تئوری مدیریت پیشرفته
 عنوان مطلب
 نظریه های اثر بخشی سازمانی ( دو فایل مقاله و پاورپوینت)
استاد مربوطه
 آقای دکتر اعلائی
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی
 نمره درس
 19/5
 قیمت فایل
 3000 تومان
 خلاصه

 --تعریف اثر بخشی سازمانی و کارایی
 --بررسی رابطه بین اثر بخشی و کارایی
 --روشهای سنجش اثر بخشی سازمانی
 --بررسی عوامل موثر در اثر بخشی سازمانی
 --بررسی یک مطالعه موردی (آزمون تجربی رویکرد پارسونز در تحلیل اثر بخشی سازمانی دبیرستان های شهر اصفهان)

 

 

راهنمای دریافت فایل:

لطفا جهت دریافت فایل ، مبلغ مورد نظر را از طریق دکمه پرداخت آنلاین واریز نموده و
کد فایل را به همراه شماره پیگیری واریز برای ما (karnonet@gmail.com) ارسال فرمائید .

شماره تماس :88510662

فایل مورد نظر حداکثر تا ساعت 24 همان روز برای شما ایمیل میشود.

(ارسال فایل فقط به صورت نسخه pdf می باشد.)

پرداخت آنلاین

 

 طراحی و تدوین طرح کسب و کار(BP)

کد : 14001
 نام درس
طراحی و تدوین طرح کسب وکار
 عنوان مطلب
 تدوین طرح کسب وکار برای وب سایت آموزش آنلاین شبکه
استاد مربوطه
 خانم دکتر چیت سازان
 گردآورنده
 راشین حاتمی
 نمره درس
 20
 قیمت فایل
 5000 تومان
 خلاصه

 طرح کسب وکار برای راه اندازی آموزشگاه  ارائه دهنده آموزش آنلاین شبکه ( نرم افزار و سخت افزار )

 

کد : 14002
 نام درس
طراحی و تدوین طرح کسب وکار
 عنوان مطلب
 طرح کسب و کار وبسایت آموزش مفاهیم کارآفرینی و پرورش خلاقیت در کودکان
استاد مربوطه
 خانم دکتر چیت سازان
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی
 نمره درس
 19.5
 قیمت فایل
 5000 تومان
 خلاصه

شرکت بذرنو ، اندیشه نو در صدد آموزش مفاهیم کارآفرینی و پرورش خلاقیت در کودکان است ، انگیزه اصلی ایجاد شرکت بر طرف کردن ضعف های موجود در نظام آموزشی کشور است که صرفا نگاه حافظه محور دارد و بهایی به پرورش خلاقیت نمی دهد. از آنجایی که میزان یادگیری و پذیرش در سنین کمتر راحت تر است مخاطبین خود را کودک انتخاب کردیم تا میزان اثر بخشی را افزایش دهیم ...

 

تئوری های کارآفرینی 

کد : 15001
 نام درس
تئوری های کارآفرینی
 عنوان مطلب
 تئوری تکاملی در سطح سازمانها
استاد مربوطه
خانم دکتر نیک رفتار
 گردآورنده
 راشین حاتمی - سمیه کرمی زندی
 نمره درس
 19.5 - 20
 قیمت فایل
 5000 تومان
 خلاصه

 تئوری تکاملی داروین – تنوری تکاملی در سطح سازمانها

 

کد : 15002
 نام درس
تئوری های کارآفرینی
 عنوان مطلب
 مصاحبه با خانم ندا مفاخری مدیر عامل شرکت مدیریت ارتباطات پویا مهارت  و موسس سایت modiriran.ir
استاد مربوطه
خانم دکتر نیک رفتار
 گردآورنده
 راشین حاتمی - سمیه کرمی زندی
 نمره درس
 19.5 - 20
 قیمت فایل
 دانلود رایگان
 خلاصه

 مصاحبه و مطابقت آن با تئوری های مختلف

 

کد : 15003
 نام درس
تئوری های کارآفرینی
 عنوان مطلب
 خلاصه  مسئولیت اجتماعی شرکت ها
استاد مربوطه
خانم دکتر نیک رفتار
 گردآورنده
 راشین حاتمی - سمیه کرمی زندی
 نمره درس
 19.5 - 20
 قیمت فایل
 3000 تومان
 خلاصه

 بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت ها با ذکر چند مثال

 

کد : 15004
 نام درس
تئوری های کارآفرینی
 عنوان مطلب
 تئوری تکاملی در سطح سازمانها
استاد مربوطه
خانم نیک رفتار
 گردآورنده
 راشین حاتمی - سمیه کرمی زندی
 نمره درس
 19/5 - 20
 قیمت فایل
 5000 تومان
 خلاصه

 تئوری تکاملی داروین – تنوری تکاملی در سطح سازمانها

 

کد : 15005
 نام درس
تئوری های کارآفرینی
 عنوان مطلب
 نقدی بر نظام اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیست
استاد مربوطه
خانم دکتر نیک رفتار
 گردآورنده
 راشین حاتمی - سمیه کرمی زندی
 نمره درس
 19.5 - 20
 قیمت فایل
 2000 تومان
 خلاصه

 

 

کد : 15006
 نام درس
تئوری های کارآفرینی
 عنوان مطلب
انکوباتور و مراکز رشد
استاد مربوطه
 خانم دکتر نیک رفتار
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی - معصومه احمدی
 نمره درس
 19.5 - 19.5
 قیمت فایل
 3000 تومان
 خلاصه

-- تعریف انکوباتور و مراکز رشد
-- سیر شکل گیری انکوباتور
-- طبقه بندی انکوباتورها و توضیحات آن
-- خدمات انکوباتورها

 

کارآفرینی در بستر IT

کد : 16001
 نام درس
کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات
 عنوان مطلب
 کسب وکار الکترونیکی
استاد مربوطه
 آقای دکتر خاوندکار
 گردآورنده
 راشین حاتمی - سمیه کرمی زندی
 نمره درس
 20 - 20
 قیمت فایل
 3000 تومان
 خلاصه


 

کد : 16002
 نام درس
کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات
 عنوان مطلب
فرصت های کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات
استاد مربوطه
 آقای دکتر خاوندکار
 گردآورنده
نورالهدی سادات اسدی
 نمره درس
18.5
 قیمت فایل
 3000 تومان
 خلاصه

تاثیر اینترنت بر فرصت های کاری ، فواید ، چالش ها و بررسی یک نمونه

 

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

کد : 17001
 نام درس
 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 عنوان مطلب
 پرسشنامه های رفتار سازمانی
استاد مربوطه
 آقای دکتر علی داوری
 گردآورنده
 راشین حاتمی
 نمره درس
 18.5
 قیمت فایل
 رایگان
 خلاصه

 

 

 مدیریت استراتژیک کارآفرینی 

کد : 18001
 نام درس

 عنوان مطلب
 
استاد مربوطه

 گردآورنده
 
 نمره درس
 
 قیمت فایل
 
 خلاصه


 

راهنمای دریافت فایل:

لطفا جهت دریافت فایل ، مبلغ مورد نظر را از طریق دکمه پرداخت آنلاین واریز نموده و
کد فایل را به همراه شماره پیگیری واریز برای ما (karnonet@gmail.com) ارسال فرمائید .

شماره تماس:88510662

فایل مورد نظر حداکثر تا ساعت 24 همان روز برای شما ایمیل میشود.

(ارسال فایل فقط به صورت نسخه pdf می باشد.)

 

پرداخت آنلاین

 

 دروس جبرانی

کد : 19001
 نام درس
مبانی کارآفرینی
 عنوان مطلب
کارآفرینی سازمانی
استاد مربوطه
 خانم دکتر نیک رفتار
 گردآورنده
نورالهدی سادات اسدی
 نمره درس
 18.5
 قیمت فایل
 3000 تومان
 خلاصه

-- سیر ایجاد کارآفرینی سازمانی
-- تعریف کارآفرینی سازمانی
-- ترویج فرهنگ کارآفرینی و بستر سازی مناسب
-- تفاوت سازمان های سنتی و کارآفرینی
-- موانع و محدودیت ها
-- انواع نوآوری سازمانی و فناورانه

 

کد : 19002
 نام درس
زبان تخصصی
 عنوان مطلب
لغات تخصصی کارآفرینی در حوزه مبانی کارآفرینی
استاد مربوطه
 آقای دکتر کاظمی
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی
 نمره درس
 17
 قیمت فایل
 6000 تومان
 خلاصه

لغات تخصصی کارآفرینی در حوزه مبانی کارآفرینی به همراه توضیحات

 

کد : 19003
 نام درس
زبان تخصصی
 عنوان مطلب
ترجمه مقاله بازاریابی کارآفرینانه و ارتباط با وب 2
استاد مربوطه
 آقای دکتر کاظمی
 گردآورنده
 راشین حاتمی
 نمره درس
 17
 قیمت فایل
 4000 تومان
 خلاصه

هدف این مقاله تجزیه و تحلیل رابطه بین بازاریابی و کارآفرینی است. به نظر می رسد که تکنولوژی وب 2 در حال تغییر دادن فضای بازاریابی و کارآفرینی است

 

کد : 19004
 نام درس
 بازاریابی و تحقیقات بازار
 عنوان مطلب
green marketing
استاد مربوطه
 آقای دکتر کاظمی
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی - معصومه احمدی
 نمره درس
  18- 18
 قیمت فایل
 دانلود رایگان
 خلاصه

تعریف و کاربرد بازاریابی سبز

 

کد : 19005
 نام درس
 بازاریابی و تحقیقات بازار
 عنوان مطلب
ambush marketing
استاد مربوطه
 آقای دکتر کاظمی
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی - معصومه احمدی
 نمره درس
 18- 18
 قیمت فایل
 دانلود رایگان
 خلاصه

تعریف و کاربرد بازاریابی کمینی

 

کد : 19006
 نام درس
 بازاریابی و تحقیقات بازار
 عنوان مطلب
Endorsement
استاد مربوطه
 آقای دکتر کاظمی
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی - معصومه احمدی
 نمره درس
 18- 18
 قیمت فایل
دانلود رایگان
 خلاصه

تعریف و کاربرد endorsement در بازاریابی

 

کد : 19007
 نام درس
 بازاریابی و تحقیقات بازار
 عنوان مطلب
mobile marketing
استاد مربوطه
 آقای دکتر کاظمی
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی - معصومه احمدی
 نمره درس
 18- 18
 قیمت فایل
دانلود رایگان
 خلاصه

تعریف وکاربرد بازاریابی موبایلی ، سیار

 

کد : 19008
 نام درس
 بازاریابی و تحقیقات بازار
 عنوان مطلب
international marketing
استاد مربوطه
 آقای دکتر کاظمی
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی - معصومه احمدی
 نمره درس
 18- 18
 قیمت فایل
 دانلود رایگان
 خلاصه

تعریف ، کاربرد و اهمیت بازاریابی بین المللی

 

کد : 19009
 نام درس
 بازاریابی و تحقیقات بازار
 عنوان مطلب
multimedia marketing
استاد مربوطه
 آقای دکتر کاظمی
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی - معصومه احمدی
 نمره درس
 18- 18
 قیمت فایل
 دانلود رایگان
 خلاصه

تعریف و فواید بازاریابی چند رسانه ای

 

کد : 19010
 نام درس
 بازاریابی و تحقیقات بازار
 عنوان مطلب
sport marketing
استاد مربوطه
 آقای دکتر کاظمی
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی - معصومه احمدی
 نمره درس
 18- 18
 قیمت فایل
 رایگان
 خلاصه

تعریف ، کاربرد بازاریابی ورزشی

 

کد : 19011
 نام درس
 بازاریابی و تحقیقات بازار
 عنوان مطلب
tourism marketing
استاد مربوطه
 آقای دکتر کاظمی
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی - معصومه احمدی
 نمره درس
 18- 18
 قیمت فایل
 دانلود رایگان
 خلاصه

تعریف ، کاربرد ، آمیخته و چالشهای بازاریابی گردشگری

 

کد : 19012
 نام درس
 بازاریابی و تحقیقات بازار
 عنوان مطلب
Virtual Distribution Channel
استاد مربوطه
 آقای دکتر کاظمی
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی - معصومه احمدی
 نمره درس
 18- 18
 قیمت فایل
 رایگان
 خلاصه

تعریف ، مزایا و روشهای کانال های توزیع مجازی

 

کد : 19013
 نام درس
 بازاریابی و تحقیقات بازار
 عنوان مطلب
Entrepreneurial Marketing
استاد مربوطه
 آقای دکتر کاظمی
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی - معصومه احمدی
 نمره درس
 18- 18
 قیمت فایل
 دانلود رایگان
 خلاصه

مفهوم بازاریابی کارآفرینانه ، زمینه کاربرد ، تفاوت با بازاریابی کلاسیک

 

کد : 19014
 نام درس
 بازاریابی و تحقیقات بازار
 عنوان مطلب
خلاصه فصل 1و 2 کتاب بازاریابی 3 استاد
استاد مربوطه
 آقای دکتر کاظمی
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی - معصومه احمدی
 نمره درس
 18- 18
 قیمت فایل
 4000 تومان
 خلاصه

خلاصه فصل 1و 2 کتاب بازاریابی 3 استاد

 

کد : 19015
 نام درس
اصول حسابداری
 عنوان مطلب
بورس - پاور پوینت
استاد مربوطه
 خانم دکتر چیت سازان
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی - معصومه احمدی - سمیه کرمی زندی
 نمره درس
 19/5 - 18- 19
 قیمت فایل
 5000 تومان
 خلاصه

-- تعریف بورس
-- سابقه تشکیل بورس در ایران
-- انواع بورس
-- ابزارهای ویژه تامین مالی
-- مزایای ورود به بورس برای شرکت ها
-- انواع بازارها
-- تعریف سهم ، ارزش ها ، تالارها
-- انواع نسبت ها و صورت های مالی
-- روش های افزایش سرمایه
-- تحلیل بنیادی و تکنیکال
-- روشهای کسب درآمد از بورس

 

  دروس اختیاری 

کد : 20001
 نام درس
روش تحقیق
 عنوان مطلب
 بررسی میزان گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی و کارکردهای آن در میان جوانان: فرصت ها و تهدیدها
استاد مربوطه
 آقای دکتر علی داوری
 گردآورنده
 راشین حاتمی - سمیه کرمی زندی
 نمره درس
 20 - 20
 قیمت فایل
 5000 تومان
 خلاصه

 دلایل گرایش جوانان به شبکه های اجتماعی و فرصت ها و تهدیدها(تاثیرات مثبت و منفی)

 

کد : 20002
 نام درس
 الگوهای تصمیم گیری کارآفرینان
 عنوان مطلب
 مقاله مسئله انتخاب محل فروشگاه خرده فروشی با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( AHP )
استاد مربوطه
 خانم دکتر ایمانی پور
 گردآورنده
 راشین حاتمی
 نمره درس
 20
 قیمت فایل
 5000 تومان
 خلاصه

 انتخاب محل فروشگاه خرده فروشی ، یک تصمیم استراتژیک است که باعث رضایت مشتری و سودآوری شرکت می شود.در این فرایند تصمیم گیری ، مدیران باید به ترکیب چند معیار در انتخاب محل فروشگاه توجه کنند. این مسئله ، ساختار تصمیم گیری چند معیاره دارد.

 

کد : 20003
 نام درس
 الگوهای تصمیم گیری کارآفرینان
 عنوان مطلب
جایگاه تفکر اختیار حقیقی در تصمیم گیری کارآفرینانه
استاد مربوطه
 خانم دکتر ایمانی پور
 گردآورنده
 راشین حاتمی
 نمره درس
 20
 قیمت فایل
 3000 تومان
 خلاصه

بررسی جایگاه تفکر اختیار حقیقی در تصمیم گیری کارآفرینانه بر اساس چند مقاله

 

کد : 20004
 نام درس
 الگوهای تصمیم گیری کارآفرینان
 عنوان مطلب
مقایسه تفکر علی و اثرسازانه
استاد مربوطه
 خانم دکتر ایمانی پور
 گردآورنده
 راشین حاتمی
 نمره درس
 20
 قیمت فایل
 7000 تومان
 خلاصه

مصاحبه با یک کارآفرین و یک مدیر ومقایسه تفکرات آنها

 

کد : 20005
 نام درس
 سمینار
 عنوان مطلب
 بررسی استارتاپ ویکند
استاد مربوطه
 آقای دکتر سپهری
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی
 نمره درس
 19
 قیمت فایل
 3000 تومان
 خلاصه

-- تاریخچه
-- معرفی رویداد
-- روال کاری
-- دستاوردها
-- دلایل حمایت شرکت ها ازاین رویداد
-- آمارهای جهانی
-- آمار در ایران

 

کد : 20006
 نام درس
 سمینار
 عنوان مطلب
 مشاغل سبز
استاد مربوطه
 آقای دکتر سپهری
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی
 نمره درس
 19
 قیمت فایل
 3000 تومان
 خلاصه

معرفی و توضیح در مورد 20 شغل سبز

 

دروس تخصصی گرایش فناوری اطلاعات

کد : 21001
 نام درس
بازاریابی الکترونیک
 عنوان مطلب
 تحلیل e-marketing plan
استاد مربوطه
 آقای دکتر رضوانی
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی
 نمره درس
 20
 قیمت فایل
 2000 تومان
 خلاصه

تحلیل e_marketing plan  بر اساس 7 مرحله اصلی :

ارزیابی بر اساس موقعیت کلی ، بخش بندی ، هدف گیری ، استراتژی مرتبط با 4p بازاریابی و...

 

کد : 21002
 نام درس
بازاریابی الکترونیک
 عنوان مطلب
 راه حل های ابتکاری در بازاریابی الکترونیک (heuristic)
استاد مربوطه
 آقای دکتر رضوانی
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی
 نمره درس
 20
 قیمت فایل
 4000 تومان
 خلاصه

ارائه 5 راه حل بازاریابی الکترونیک در 4 روش  : راه ابتکاری در دسترس بودن ، احساسی، اثر قالبی ، شناخت

 

کد : 21003
 نام درس
بازاریابی الکترونیک
 عنوان مطلب
بررسی سایت modir.ir از لحاظ کارت امتیازی متوازن
استاد مربوطه
 آقای دکتر رضوانی
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی
 نمره درس
 20
 قیمت فایل
دانلود رایگان
 خلاصه

ارائه تحلیل از 4 بعد : مشتری ، فرآیندهای کسب و کار داخلی ، رشد و یادگیری و مالی

 

کد : 21004
 نام درس
بازاریابی الکترونیک
 عنوان مطلب
مدیریت دانش مشتری
استاد مربوطه
 آقای دکتر رضوانی
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی
 نمره درس
 20
 قیمت فایل
3000 تومان
 خلاصه

مدیریت دانش مشتری یکی از موضوعات بسیار مهم در مقوله بازاریابی در دنیای جدید می باشد که از ترکیب مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری به دست آمده است که شامل 3 نوع دانش می باشد:
دانش از مشتری ، دانش برای مشتری ، دانش درباره مشتری که کاربردهای هریک در متن اصلی توضیح داده شده و به 5 مدل اصلی مدیریت دانش مشتری و نحوه استفاده شرکت ها از این مدل ها برای ایجاد ارزش اشاره شده است .

 

کد : 21005
 نام درس
بازاریابی الکترونیک
 عنوان مطلب
راه های درآمدزایی فرومها
استاد مربوطه
 آقای دکتر رضوانی
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی
 نمره درس
 20
 قیمت فایل
دانلود رایگان
 خلاصه

ارائه روش های درآمد زائی فروم ها

 

کد : 21006
 نام درس
بازاریابی الکترونیک
 عنوان مطلب
rss چیست و نحوه بکارگیری آن چگونه است ؟
استاد مربوطه
 آقای دکتر رضوانی
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی
 نمره درس
 20
 قیمت فایل
2000 تومان
 خلاصه

نحوه بکارگیری rss در وبسایت های مختلف

 

کد : 21007
 نام درس
زنجیره تامین الکترونیکی
 عنوان مطلب
 زنجیره تامین سبز
استاد مربوطه
 آقای دکتر سجادی
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی
 نمره درس
 19
 قیمت فایل
 4000 تومان
 خلاصه

-- زنجیره تامین سبز و مفهوم آن
-- مشارکت میان مشتری و تامین کنندگان
-- اهداف زنجیره تامین سبز
-- بررسی یک مطالعه موردی

 

کد : 21008
 نام درس
زنجیره تامین الکترونیکی
 عنوان مطلب
خلاصه فصول 1 تا 6  کتاب مدیریت زنجیره تامین نویسنده : نیوان رایت ، ران باسو
استاد مربوطه
 آقای دکتر سجادی
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی
 نمره درس
 19
 قیمت فایل
 5000 تومان
 خلاصه

فصول 1 الی 6 کتاب

 

کد : 21009
 نام درس
تجارت و کسب و کار الکترونیک
 عنوان مطلب
 کتابخانه آنلاین
استاد مربوطه
 آقای دکتر ابوالحسنی
 گردآورنده
 نورالهدی سادات اسدی
 نمره درس
 17
 قیمت فایل
 5000 تومان
 خلاصه

خلاصه:شرکت بوکران( سایت بوکران) در صدد فراهم کردن مفادآموزشی( کتاب ، رسانه های آموزشی ، مقاله ،...) برای دانشجویان مدیریت و کارآفرینی است ، همچنین قصد دارد به دانشجویان رشته های دیگر از جمله فنی مهندسی دید کارآفرینانه بدهد . به گونه ای که مخاطبین سایت با تکیه بر دانش فنی پیشین خویش و همچنین استفاده از محتوای آموزشی سایت به راحتی بتوانند دانش خویش را تجاری سازند و یا اگر در پست مدیریتی واقع شدند باتوجه به پتانسیل خود و با تکیه بر محتوای آموزش سایت بتوانند مسائل مدیریتی و بحران ها را به راحتی مدیریت نمایند.در واقع اگرچه محتوای آموزشی سایت برعلوم مدیریتی و کارآفرینی متمرکز شده است ، اما مخاطبین آن تنها دانشجویان مدیریت نمی باشند

 

دروس تخصصی گرایش گردشگری

کد : 22001
 نام درس
سیستم های اطلاع رسانی و حقوق گردشگری
 عنوان مطلب
پرسش و پاسخ سوالات طرح شده استاد
استاد مربوطه
آقای دکتر حاجی پور شوشتری
 گردآورنده
 معصومه احمدی
 نمره درس
 
 قیمت فایل
 دانلود رایگان
 خلاصه


 

 

 دروس تخصصی گرایش کسب و کار الکترونیک

کد : 23001
 نام درس
 مدیریت پروژه های کسب و کار الکترونیک
 عنوان مطلب
 مدیریت کیفیت پروژه ( فصل 8 کتاب PMBOK)
استاد مربوطه
 آقای دکتر زارعی
 گردآورنده
 راشین حاتمی
 نمره درس
 18
 قیمت فایل
 3000 تومان
 خلاصه

 

 

کد : 23002
 نام درس
مدیریت پروژه های کسب و کار الکترونیک
 عنوان مطلب
 مدیریت منابع انسانی ( فصل 9 کتاب PMBOK)
استاد مربوطه
 آقای دکتر زارعی
 گردآورنده
راشین حاتمی
 نمره درس
 18
 قیمت فایل
3000 تومان
 خلاصه 

کد : 23003
 نام درس
 تجارت الکترونیک
 عنوان مطلب
 بررسی سایت های ایرانی و خارجی در حوزه آموزش آنلاین(5 سایت برتر) 
استاد مربوطه
 آقای دکتر امیدی کیا
 گردآورنده
 راشین حاتمی
 نمره درس
 20
 قیمت فایل
 5000 تومان
 خلاصه

 بررسی ایده اصلی شکل گیری سایت ، روش های جذب مشتری ، الگوهای حفظ مشتری و ...

 

کد : 23004
 نام درس
 بازاریابی الکترونیک
 عنوان مطلب
 پیاده سازی یک استراتژی ارتباطات بازاریابی یکپارچه
استاد مربوطه
 آقای دکتر خواجه ئیان
 گردآورنده
 راشین حاتمی
 نمره درس
 20
 قیمت فایل
 5000 تومان
 خلاصه

 چگونه Benchmark کنیم و برنامه ارتباطات بازاریابی را در کسب و کارتان بهبود دهید

 

کد : 23005
 نام درس
 بازاریابی الکترونیک
 عنوان مطلب
 بازاریابی موتورهای جستجو
استاد مربوطه
 آقای دکتر خواجه ئیان
 گردآورنده
 راشین حاتمی
 نمره درس
20
 قیمت فایل
 3000 تومان
 خلاصه

 بررسی و اهمیت بازاریابی از طریق موتورهای جستحو

 

راهنمای دریافت فایل:

لطفا جهت دریافت فایل ، مبلغ مورد نظر را از طریق دکمه پرداخت آنلاین واریز نموده و
کد فایل را به همراه شماره پیگیری واریز برای ما (karnonet@gmail.com) ارسال فرمائید .

شماره تماس:88510662

فایل مورد نظر حداکثر تا ساعت 24 همان روز برای شما ایمیل میشود.

(ارسال فایل فقط به صورت نسخه pdf می باشد.)

 

پرداخت آنلاین

 

 

دوستانی که تمایل به فروش فایل های خود دارند با ما

(karnonet@gmail.com)

در تماس باشند تا از شرایط فروش اطلاع پیدا کنند.

 

کاربران آنلاین | گروه ها | درباره ما | تماس با ما | قوانین | همکاری با ما