راهنمای ورودی جدید
نظرسنجی
در شبکه کارآفرینان به دنبال چه هستید؟


جدیدترین اعضاء
...
...
...
...
...
...
مدیر وبسایت :url:http://danilmirshkare.ir ...
...
خلاق و نوآور ...
...
اعضاء گروه: گردشگری
لیسانس | کامپیوتر | دانشکده شریعتی | نرم افزار
فوق لیسانس | کارآفرینی | دانشگاه تهران | فناوری اطلاعات
عضو تیم کاری کارنونت
مشاهده پروفایل
کارشناسی | مهندسی صنایع | پیام نور قم |
کارشناسی ارشد | مدیریت کارآفرینی - گردشگری | دانشگاه تهران |
ارزیابی فنی، اقتصادی و مالی طرح های صنعتی و خدماتی
مشاهده پروفایل
لیسانس | کامپیوتر | علم و صنعت | نرم افزار
فوق لیسانس | کارآفرینی | تهران | گردشگری
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | مدیریت کارآفرینی | تهران | گردشگری
کارآفرین
مشاهده پروفایل
ارشد | کارآفرینی- کسب و کار الکترونیک | تهران | گرایش
کارشناسی | فناوری اطلاعات | پرند | گرایش
مشاهده پروفایل
مقطع | رشته | دانشگاه | گرایش
کارشناسی ارشد | کارآفرینی-بین الملل | تهران | گرایش
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | کارآفرینی/گردشگری | دانشگاه تهران | گرایش
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | کارافرینی | تهران |
ازاد
مشاهده پروفایل
لیسانس | حقوق | تهران | قضایی
دادیار
مشاهده پروفایل
کارشناسی | کامپیوتر | علم و صنعت | نرم افزار - شبکه - اتوماسیون صنعتی
مدیر IT
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | کارآفرینی | تهران | گردشگری
مقطع | رشته | دانشگاه | گرایش
مشاهده پروفایل
ارشد | کارآفرینی | تهران | گردشگری
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | کارآفرینی | زاهدان | سازمانی
دانشجو
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | کارآفرینی | زاهدان | عمومی
دانشجو
مشاهده پروفایل
كارشناسي ارشد | مديريت كارافريني | دانشكده كارافريني دانشكاه تهران | كسب و كار جديد
كارمند
مشاهده پروفایل
دانشجوی دکتری | کارآفرینی | تهران | کسب و کار جدید
کارشناسی ارشد | کارآفرینی | تهران | فناوری
کارشناسی | مهندسی کامپیوتر | شهید بهشتی | نرم افزار
آزاد
مشاهده پروفایل
مشاور و مدیر صادرات
مشاهده پروفایل
مقطع | رشته | دانشگاه | گرایش
تور لیدر
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | هوش مصنوعی | امیر کبیر | گرایش
برنامه نویس
مشاهده پروفایل
کارشناسی | فیزیک | تهران مرکز |
کارشناسی ارشد | کارآفرینی- کسب و کار الکترونیک | تهران |
مشاهده پروفایل
کارشناسی | مهندسی کامپیوتر | امام خمینی قزوین | نرم افزار
برنامه نویس
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | کارآفرینی | دانشگاه سیستان و بلوچستان | کسب و کار جدید
کارشناسی | مدیریت مالی | دانشگاه علوم اقتصادی تهران | مالی
دانشجو
مشاهده پروفایل
کاردانی | حسابداری | آزاد | حسابداری
مدیرعامل آژانس مسافرتی رویای پرواز
مشاهده پروفایل
كار شناسي ارشد | مديريت كارآفريني | تهران | بين الملل
كارشناسي | مديريت بازرگاني | بابل | گرایش
كارداني | فناوري اطلاعات | انزلي | گرایش
بازاريابي و فروش
مشاهده پروفایل
کارشناسی | حسابداری | شمال | بازرگانی
حسابدار
مشاهده پروفایل
لیسانس | مهندسی مکانیک | علوم تحقیقات | گرایش
دانشجو
مشاهده پروفایل
کارشناسی | مدیریت | علامه طباطبایی | دولتی
کارشناسی ارشد | کارآفرینی | تهران | گردشگری
مشاهده پروفایل
کارشناسی | مهندسی صنایع | تهران جنوب | گرایش
مشاهده پروفایل
مقطع | رشته | دانشگاه | گرایش
*
مشاهده پروفایل
دانشجوی دکتری | کارآفرینی | قزوین | آموزش عالی
مدرس و مشاور کارآفرینی
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | مدیریت کارآفرینی | تهران | گردشگری
مشاهده پروفایل
کارشناسی | حقوق | دانشگاه | گرایش
مدیر عامل
مشاهده پروفایل
مقطع | رشته | دانشگاه | گرایش
advertising managment
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | گردشگری | تهران | بازاریابی
دانشجو
مشاهده پروفایل
کارشناسی | مدیریت صنعتی | شاهد |
کارشناسی ارشد | مدیریت کارآفرینی | علامه طباطبایی |
مدیر عامل موسسه پشتیبان کسب و کار ثمرات ارزش آفرینان
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | گردشگری | دانشگاه تهران | بازاریابی
مشاهده پروفایل
فوق لیسانس | مدیریت اجرایی | علم وصنعت | استراتژیک
مدیر
مشاهده پروفایل
کارشناسی | مدیریت بازرگانی | آزاد | گرایش
کارمند
مشاهده پروفایل
مدیر روابط عمومی وامر بین للملل
مشاهده پروفایل
مقطع | رشته | دانشگاه |
دبیر
مشاهده پروفایل
کارشناسی | صنایع غذایی | علوم پزشکی شهیدبهشتی | کنترل کیفیت
مدرس و مشاور آزاد
مشاهده پروفایل
كارشناسي ارشد | كارآفريني | تهران | كسب و كار جديد
كارشناسي | شيمي | شيراز | محض
مشاور كارآفريني
مشاهده پروفایل
لیسانس | عمران | غیر انتفاعی | عمران
مقطع | رشته | دانشگاه | گرایش
مشاهده پروفایل
كارشناسي ارشد | كارآفريني | تهران | فناوري
آزاد
مشاهده پروفایل
کارشناسی | برق | صنعتی مالک اشتر | الکترونیک
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | EMBA | تهران | بازاریابی
موسس و مدیر سایت آیا www.aayaa.ir
مشاهده پروفایل
رئیس کمیته روابط عمومی انجمن بازیها و ورزش کودکان / کارشناس فروش شرکت نت برگ
مشاهده پروفایل
لیسانس | کارآفرینی | دانشگاه | گرایش
مشاهده پروفایل
لیسانس | علوم ارتباطات | دانشگاه | گرایش
شرکت تولیدی / چسب کاشی
مشاهده پروفایل
كارشناسي | مديريت بازرگاني | آزاد | صادرات واردات
مدير عامل وتاجر
مشاهده پروفایل
کارشناسی | کامپیوتر | چمران | نرم افزار
MCSD | رشته | MicroSoft | گرایش
تحلیلگر ، طراح وب سایت ، برنامه نویس
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | کشاورزی | تهران | اموزش و ترویج کشاورزی
پژوهشگر
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | کارآفرینی | تهران | گرایش
مشاهده پروفایل
مقطع | رشته | دانشگاه | گرایش
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | مدیریت | شهید بهشتی | کارآفرینی
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | مدیریت جهانگردی | علامه طباطبایی | بازاریابی
مدرس و مشاور گردشگری - راهنمای تور
مشاهده پروفایل
مقطع | رشته | دانشگاه | گرایش
مدیریت بازاریابی،فروش وتوزیع مویرگی
مشاهده پروفایل
کارشناسی | برق | خاوران | الکترونیک
کاردانی | برق | دانشکده ی فنی شهید منتظری | الکترونیک
کشاورزی (فعلا)
مشاهده پروفایل
دکترا | دندانپزشکی | شهید بهشتی | گرایش
مقطع | رشته | دانشگاه | گرایش
مجتمع کشاورزی صنعتی گردشگری
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | MBA | پردیس بین الملی ارس - دانشگاه تهران | بازاریابی
کارشناسی | مهندسی کشاورزی | آزاد صوفیان | علوم و صنایع غذایی
مشاهده پروفایل
فوق لیسانس | حقوق | دانشگاه | گرایش
کارشناس
مشاهده پروفایل
مقطع | شیمی | دانشگاه | کاربردی
کارمند بخش خصوصی
مشاهده پروفایل
كارشناسي | طراحي صنعتي | علم و صنعت | گرایش
كارشناسي ارشد | مديريت كارآفريني | تهران | بين الملل
بخش خصوصي
مشاهده پروفایل
دانشجوی فوق لیسانس | مدیریت کارآفرینی | دانشگاه | آموزش عالی
مقطع | رشته | دانشگاه | گرایش
مشاهده پروفایل
ارشد | مديريت اجرايي | دانشگاه | بازاريابي
كارشناس بازاريابي(دولتي)
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | برنامه ریزی درسی | ازاد اسلامی واحد ازادشهر | علوم تربیتی
گردشگری =زیارتی-روستایی(بوم گردی)-...
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | مدیریت صنعتی | موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تحت نظر نهاد ریاست جمهوری | تحقیق در عملیات
دانشجو
مشاهده پروفایل
کارشناسی | رشته | پیام نور | حسابداری
مقطع | رشته | دانشگاه | گرایش
دانشجو
مشاهده پروفایل
لیسانس | مدیریت بازرگانی | شیراز | گرایش
ارشد | مدیریت صنعتی | شیراز | تولید و عملیات
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | صنایع | مدیریت صنعتی | صنایع
رئیس دفتر مدیرعامل
مشاهده پروفایل
لیسانس | مدیریت صنعتی | شهیدبهشتی تهران | گرایش
فوق لیسانس | مدیریت صنعتی | شهیدبهشتی تهران | تولید
مشاهده پروفایل
فوق لیسانس | مدیریت اجرایی | دانشگاه | استراتژیک
مدرس،پژوهشگر و مشاور در زمینه مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و تبلیغات
مشاهده پروفایل
دکترای حرفه ای | DBA | تهران | Entrepreneurship
مدیریت برند
مشاهده پروفایل
ليسانس | عمران | آزاد | گرایش
محقق و مدرس در حوزه بازاریابی و فروش
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | مدیریت | مشهد | استراتژیک
کارشناسی | مکانیک | تهران | ساخت و تولید
مدیر عامل
مشاهده پروفایل
دکتری | کارآفرینی | آزاد | توسعه
مدرس دانشگاه
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | مدیریت کارآفرینی | خوارزمی تهران | گرایش
مشاهده پروفایل
کارشناسی | حسابداری | ازاد | گرایش
دانشجوی ارشد | مدیریت بازرگانی | ازاد | بازاریابی
بازاریابی و فروش
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | مدیریت کارآفرینی | دانشگاه تهران | کسب و کار جدید
کارشناسی | مهندسی کشاورزی | داشگاه تهران | اقتصاد
مشاهده پروفایل
کارشناسی | مدیریت | وین | کسب وکار
مدیر آی تی
مشاهده پروفایل
لیسانس | مهندسی صنایع | علم و صنعت | تحلیل سیستم ها
مدیر فروش
مشاهده پروفایل
کارشناسی | کشاورزی | فردوسی مشهد | اقتصادکشاورزی
دانشجو
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | مدیریت دولتی | آزاد مشهد | تحول
مشاهده پروفایل
کارشناسی | مدیریت | علامه طباطبایی | بازرگانی
کارشناسی ارشد | کارآفرینی | تهران | کسب و کار جدید
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | کارآفرینی | دانشگاه تهران | خدمات کشاورزی
کارشناسی | مهندسی صنایع | قزوین | تولید صنعتی
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | کارافریتی | تهران | گردشگری
مشاهده پروفایل
لیسانس | علوم سیاسی | تهران | علوم سیاسی
مقطع | رشته | دانشگاه | گرایش
مشاهده پروفایل
دانشجو | حقوق | دانشگاه | قضایی
نظامی_ فعالیت در کار افرینی نظر پردازی
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | مهندسی شیمی | آزاد ماهشهر | پدیده های انتقال
کارمند
مشاهده پروفایل
کارشناسی | مدیریت | تهران | کسب وکار
مشاهده پروفایل
کارشناسی | مکانیک | آزاد | سیالات
مشاهده پروفایل
ليسانس | حقوق | دانشگاه | گرایش
نماينده بيمه
مشاهده پروفایل
ارشد | کارافرینی | تهران | عمومی
دبیر
مشاهده پروفایل
کارشناسی | مدیریت | جهاددانشگاهی مشهد | فرهنگی
مشاهده پروفایل
ارشد | کارآفرینی | تهران | توسعه
دبیر آموزش وپرورش
مشاهده پروفایل
فوق ليسانس | كارافريني | تهران | گردشگري
مدير كارخانه اب معدني عطش
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | مشاره | دانشگاه | خانواده
استاد دانشگاه
مشاهده پروفایل
کارشناسی | مکانیک | صنعتی شاهرود | سیالات
کارشناسی ارشد | MBA | دانشگاه شاهرود | گرایش
دانشجو
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | کارآفرینی | دانشگاه | گرایش
دانشجو
مشاهده پروفایل
دانشجوی دکترا | کارآفرینی | آزارقزوین | بین الملل
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | کارآفرینی | تهران | گردشگری
کارمند آژانس هواپیمایی
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | علوم ارتباطات اجتماعی | دانشگاه | گرایش
مشاهده پروفایل
کارشناسی | جفرافیا | پیام نورکرمان | عمران روستایی
کارمند شاتل
مشاهده پروفایل
کارشناسی | حسابداری | دانشگاه | گرایش
مقطع | رشته | دانشگاه | گرایش
تولید صنایع دستی منطقه به صورت انبوه(کلاش هورامی)
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | کارآفرینی | دانشگاه تهران | گرایش گردشگری
مشاهده پروفایل
دکتری | مدیریت | دانشگاه تهران | DBA
مشاهده پروفایل
کارشناسی | زبان و ادبیات عربی | اراک | گرایش
دانشجو
مشاهده پروفایل
کاردانی | برق | دانشکده فنی انقلاب اسلامی تهران | قدرت
اتوماسین صنعتی
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | مدیریت | شهید بهشتی | کارآفرینی
کارشناسی | مدیریت | دانشگاه اصفهان | بازرگانی
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | MBA | صنعتی شریف | گرایش
مشاهده پروفایل
لیسانس | فیزیک | تهران | گرایش
بازنشسته
مشاهده پروفایل
لیسانس | معماری | حکیم سبزواری | معماری
طراح و مجری دکوراسیون داخلی و نما
مشاهده پروفایل
دانشجوی دکتری اقتصاد | رشته | دانشگاه | گرایش
مشاور و مدرس کسب و کار
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | مهندسی صنایع | دانشگاه صنعتی امیر کبیر | سیستمهای اقتصادی اجتماعی
کارمند
مشاهده پروفایل
کارشناسی | مدیریت | شهید باهنر کرمان | جهانگردی
کارشناسی ارشد | مدیریت دولتی | آزاد اسلامی | مالی
دانشجو
مشاهده پروفایل
لیسانس | مترجم متون انگلیسی | صبح صادق | گرایش
مشاهده پروفایل
کاردانی | کامپیوتر | دانشگاه تبریز | نرم افزار
سخت افزار
مشاهده پروفایل
کارشناسي | مهندسي صنايع | علم و صنعت | توليد صنعتي
کارشناسي ارشد | مديريت کارآفريني | تهران | کسب و کار جديد
کارمند
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | اقتصاد | دانشگاه | اقتصاد نظری
مشاهده پروفایل
کارشناسی | مرمت | زابل | اثار تاریخی
مشاهده پروفایل
لیسانس | مدیریت | اصفهان | بازرگانی
مدیرعامل شرکت مدیران آتیه گستر پروشات
مشاهده پروفایل
مدرس دوره های کارآفرینی
مشاهده پروفایل
کارشناس ارشد | MBA | تهران | مارکتینگ
مشاور برندینگ و توسعه کسب و کار
مشاهده پروفایل
مقطع | رشته | دانشگاه | گرایش
دانشجو
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | مدیریت فرهنگ | علمی کاربردی | مدیریت
مدیر آموزشگاه بورسان
مشاهده پروفایل
كارشناسي | رشته | آزاد سمنان | حسابداري
حسابرس داخلي
مشاهده پروفایل
دانشجوی دکترا | جغرافیا روستایی | ازاد اسلامی مشهد | کارافرینی
کارمند
مشاهده پروفایل
کارشناسی | علوم تربیتی | دانشگاه تهران | مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
دانشجو
مشاهده پروفایل
مشاور و مدرس در حوزه های کسب و کار
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | ژئوفیزیک | دانشگاه | گرایش
دانشجو
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | مدیریت | ازاد | بازرگانی
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | مدیریت بازرگانی | سیستان و بلوچستان | تحول
مشاور کسب و کار و بازاریابی
مشاهده پروفایل
بازاریابی صنعت ساختمان،
مشاهده پروفایل
ارشد | مدیریت کارآفرینی | تهران | کسب و کار جدید
لیسانس | مهندسی مکانیک | سیستان و ببلوچستان | حرارت و سیالات
1 - مدیریت اجرایی واحد های صنعتی و خدماتی - 16 سال 2 - مشاور حقيقي مديريت - 25 سال 3 - تدوین طرح های کسب و کار و مطالعات امکان سنجی برای بیش از 100 کارآفرین ، شرکت های خصوصی و نهاد های دولتی 4 - استاد دانشگاه دولتی و پیام نور 5 - کارشناس حقیقی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به شماره پروانه 431 و عضو کمیته تدوین استاندارد TC 181 6 - مشاور و مجری پروژه های تاسیسات مکانیکی بر اساس عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان به شماره : 00307 – 400
مشاهده پروفایل
کارشناسی | مهندسی خودرو | آزاد تهران شرق | خودرو
مهندس
مشاهده پروفایل
معادل ارشد | MBA | دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران | بازاریابی
کارشناسی | کامپیوتر | روزبهان | نرم افزار
کاردانی | کامپیوتر | آزاد وحد ساری | نرم افزار
توزیع قطعات یدکی اتومبیل
مشاهده پروفایل
کارشناسی | راضی | باهنرکرمان | صنعتی
کارشناسی ارشد | مدیریت کارآفرینی | سیستان و بلوچستان | توسعه
مشاهده پروفایل
کارشناسی ارشد | مدیریت کارآفرینی | شاهد تهران | سازمانی
آزاد
مشاهده پروفایل

 

 

مشاوره کسب و کار

 

 

 

 

 

  

 


دانلودهای ویژه

 

 

 

 

 

 

 آرشیو مجلات و روزنامه ها
آرشيو ويدئو ها

 

 


رویدادهای ویژه

 


 


 

 

 

 
 

 

 

 


کاربران آنلاین | گروه ها | درباره ما | تماس با ما | قوانین | همکاری با ما