راهنمای ورودی جدید
نظرسنجی
در شبکه کارآفرینان به دنبال چه هستید؟


جدیدترین اعضاء
...
...
...
...
...
...
مدیر وبسایت :url:http://danilmirshkare.ir ...
...
خلاق و نوآور ...
...
28اردیبهشت1393
نقد چیست؟ نقاد کیست؟
بنام خدا

پس ازروی کار آمدن دولت تدبیر وامید فضای باز سیاسی بیش از گذشته فراهم شدوبازار نقد وانتقاد سخت گرم شد. واین فرصت مبارکی بود تا جامعه گذشته را ترمیم وبسوی اینده ای روشن گام زند. اما جریان نقد در کشور مسیر دیگری را طی میکند . علاوه بر مردم عادی وگروههای سیاسی ورسانه هاومطبوعات که نقدکردن حق مسلم آنانست سایر نهادهای دولتی وعمومی نیز وارد میدان شده اند بطوریکه بیشترین امکان را دراختیار گرفته اند.به روزنامه ها ورسانه ها کمی بنگریم میبینیم که قوه قضائیه دول ...

[ادامه]
| |

28اردیبهشت1393
فرهنگ نقد ونقادی را پاس بداریم!
بنام خدا

زمانیکه ملت ایران گزینش خودرا درانتخابات انجام داد دیگر دوران کار وایفای وظیفه برای منتخبان آغاز میگردد وعصرشعار وتعریف از قدرت فا ئق معنی ندارد. این امری طبیعی است که هر قدرتی ازخود تعریف کند وتاریخ را بنفع خود بنویسد .باید میدان نقد وانتقادرا برای حریف از قدرت مانده فراهم نمود تا بتواند آزادانه قدرت حاکم را نقادی کند واز این طریق جامعه اسلامی ما رشد میکند .کمی بیشتر توضیح دهم .مردم ما هرساله در 22 بهمن وروزجمهوری اسلامی سالگرد انقلاب وتا ...

[ادامه]
| |

7فروردین1393
بنام خدا

سال نو ونوروز را به همه هم وطنانم درسراسر گیتی شادباش عرض میکنم وبرای آنان وکشور عزیزمان موفقیت وسربلندی آرزومندم.

سالی که گذشت ششمین سال حضور بنده دراینترنت بود در تمامی این سالها تلاش بنده در بزرگترین شبکه وبلاگنویسی رشد عقلانیت در میان هموطنان عزیزم بود مطالب بنده بیشتر حاوی تحلیلهای عقلانی بدون استناد به آیات الهی وروایات وسخنان بزرگان بوده است وهدف از این کاربرد رشد دادن قوه عقلانی آدمی دربرخورد با مسایل روز خود وجامعه است که البته هر آنچه که مورد قبول خرد باش ...

[ادامه]
| |
1 نفر این را پسندیده است.
معصومه احمدی

3اسفند1392
تحول فرهنگی نیازبه صراحت وشجاعت دارد!
بنام خدا

همانگونه که گفته اند فلسفه مادر علوم است وهمه شاخه های دانش ازآن جداشده ودرعین حال باهم مرتبط هستند روزی حوزه های علمیه تنها جایگاههای تدریس وتدرس بود واین امر نه تنها درکشورهای اسلامی بل دراروپا نیزتشکیلات دینی مهمترین جایگاه پرورش علم وعالم بودند اما با تحولاتی که درکشورهای اروپائی رخ داد پدیده های جدید بنام دانشگاه وآکادمی جایگزین مدارس مذهبی شد ومیان آندو جدائی افتاد وچون مدارس مذهبی نتوانستند همزمان با توسعه دانش همگام شوند عقب ...

[ادامه]
| |

3اسفند1392
حضورعقلانیت درهمه امور وشئون زندگی انسان
بنام خدا

حرکت درانسان عامل هر چیزی است واین حرکت یا درونی وذهنی است ویا بیرونی وعملی حرکت درونی درمسیر یافتن حقیقت مهمترین حرکت ذهنی آدم است باورهای انسان محصول این حرکت است وبرپایه عقلانیت باید صورت پذیرد باورهای انسان درصورتی ارزشمند است که مبتنی برخردمندی باشد خداشناسی وتوحید باور به رستاخیز وپیامبران که اصلی ترین باورهای آدمی است تماما باید عقلانی باشد.

اما حرکت بیرونی یا عملی انسان بردوگونه است فردی واجتماعی در مورد امور فر ...

[ادامه]
| |

18بهمن1392
برداشت ما ازمفهوم ولی فقیه یارهبری چیست؟
بنام خدا

دراین باره مطالب بسیاری ازطرف بزرگان نوشته شده است اما گهگاه برخی چهره های شناخته شده مطالبی درباره ولایت فقیه مطرح میکنند که بنظر میرسد این عزیزان یا خود هنوز با مفهوم ولایت فقیه آشنا نبوده ویا اینکه مردم را ساده انگاشته وبا سینه زدن پست این مقام برای خود جایگاهی ایجاد میکنند .بنده کوچک بااینکه تاکنون دراین زمینه مطالبی نوشته ام باردیگر وازمنظر دیگر مفهوم این سمت الهی مردمی را توضیح میدهم.

بنابرباورشیعه درغیبت امام وپ ...

[ادامه]
| |

18بهمن1392
بنام خدا

طرح ایجادقانون اساسی درکشورهای اروپائی برای اولین بار یک دستاورد بشری درجهت جلوگیری ازاستبداد حکومتها وازجمله دولتهای دینی بود.دردوران اسلام ازهمان آغاز تا پایان امپراطوریهای اسلامی نظیر حکومت عباسیان وسپس عثمانی سیستم اداره حکومت براساس قران کریم ومدیریت یک خلیفه یاسلطان بود .اما با دستاوردی که بشر دردوران جدید درامر حکومت داری بدست آورد با انقلاب اسلامی ایران وبهره بردن از دستاورهای بشری برای اولین بار قانون اساسی یک نظام اسلامی آنهم با وبژگی اهلبیت ببار نشست ودرسال آغازین ...

[ادامه]
| |

16بهمن1392
چگونه برانرژی خود بیافزائیم؟


بنام خداوند شادی وتندرستی

۱-زمانی که ازخواب برخواستید لحظه ای نام خدارا ازدل بگذرانید

۲-در اولین اقدام به دستشوئی بروید وخودرا از سموم ایجادشده دربدن تخلیه کنید زیرا ادامه آن انرژی شمارا میکاهد

۳-وضو گرفته نماز بجای آورید واگر در نماز کاهلید ویا عقیده ندارید بمدت یک دقیقهبه مبدا هستی بیاندیشید

۴- یک لیوان آب بنوشید البته سرد نباشد شما در طول روز از بامدادان تا پیش از نهار حتما بین ۸ تا ۱۰ لیوان نیاز به آب د ...

[ادامه]
| |
3 نفر این را پسندیده اند.
هدی اسدی
سمیه کرمی زندی
معصومه احمدی

16بهمن1392
وظایف ومسوولیتهای یک انسان باهردیدگاهی
بنام خدا

هر انسانی با هردیدگاهی براساس خرد وسرشت آدمی دارای وظایف ومسوولیتهای زیر است

1-درامور شخصی

یک:پیروی ازدستورات دینی خود که درکتاب مرجع دینی خود موجود است(واجبات وحرامها)

دو:انجام سایر امورشخصی بطورعادلانه (میانه روی)

2-دراجتماع

یک:پیروی از قوانین مصوب درجامعه

دو:اجرای تعهدات داده شده بدیگران

سه:شرکت درانتخابات وگزینش فردی صالح برای ریاست جمهوری نمایندگی در م ...

[ادامه]
| |

16بهمن1392
کتاب بلاگرها(Bloggers, book) (صورت نشانی اینترنتی ارائه دهندگان وبلاگ رایگان)
http://behabady.persianblog.ir/

| |

16بهمن1392
وبلاگ ووبلاگنویسی
سامانه خبری بزرگترین شبکه وبلاگنویسی
کتاب آخر (وبلاگ شماره313)
مرد اول وبلاگ جهان(پروبلاگترین مرددنیا)
مردی ازتبار وبلاگ ووبلاگنویسی
فرزند مجازی
وبلاگنویسی دربورس یابورس وبلاگ
هروبلاگ یک ستاره
کتاب شبکه های اجتماعی
اقسام سرویسهای وبلاگدهی
سرویسهای وبلاگدهی
آشنائی با وبلاگ ووبلاگنویسی
http://mbehabadi.niloblog.com/

| |

16بهمن1392
موارد ممنوعیت استفاده از تلفن همراه
۱-حتی المقدور جز درموارد ضرورت از ان استفاده نشود وچنانچه منتظر پیامی نیستید انرا خاموش نگهدارید.

۲-پرهیز از کاربرد ان در مواردی که قانونا منع شده است مثل منع استفاده از ان بهنگام رانندگی

۳-منع کاربرد ان درفضا های خاص نظیر پایگاههای فشار قوی برق یا دستگاههای امنیتی ونظامی

۴-عدم کاربرد در مکانهائی که تابلوی ممنوعیت کاربرد ان نصب شده است

۵-منع کاربرد ان در کنار زنان باردار وکودکان وسالخوردگان

۶-پرهیز از ...

[ادامه]
| |

 

 

 

مشاوره کسب و کار

 

 

 

 

 

  

 


دانلودهای ویژه

 

 

 

 

 

 

 آرشیو مجلات و روزنامه ها
آرشيو ويدئو ها

 

 


رویدادهای ویژه

 


 


 

 

 

 
 

 

 

 


کاربران آنلاین | گروه ها | درباره ما | تماس با ما | قوانین | همکاری با ما